+38 044 229 43 08
contact@kgu.org.ua

Терапевтична група "Квітка життя"

Терапевтична група "Квітка життя"
Тип:
Терапевтические группы
Город: Киев
Ведущий: Дара Шадура
Стоимость: 800 грн. за одну зустріч
Дата: 27.09.2021
Контакт: +38095 695 33 34 Дара

Описание мероприятия

Якщо уявити людське життя в метафорі квітки у вигляді ромашки, то кожна пелюстка - це шлях, а середина - це мета або, якщо хочете, сенс.
І всі види (або типи) цих шляхів кожен може йти по-різному, а точніше, ми там різні.
Використовуємо різні навички і вміння, обмежуємо себе різними "не можна". Іноді навіть намагаємося перестрибувати з одного пелюстками на інший.
Це часто відбувається несвідомо.
Я вирішила зробити цю групу з ідеєю мандрувати пелюстками і помічати різні аспекти свого Я, риси, якості.
Спробувати незвичайні для себе ролі, поміркувати поруч з іншими учасниками про те як і що вдається, а що поки ні і чому.
Впевнена, що така взаємодія може наштовхнути на нові рішення в житті. Допомогти виявити інші способи поведінки і побачити більш ясно, як ми організовуємо собі те життя, яке зараз маємо, і чи хочемо продовжувати саме так.
Група буде проходити ОЧНО,
на Подолі,
по понеділках
3 рази на місяць 19.00-22.00
Вартість 800 грн.
Початок 27 вересня
(Запис в заліковку є, пропуски оплачуються)
Реєстрація за передплатою
+38095 695 33 34 Дара
До зустрічі:)
 
 
Если представить человеческую жизнь в метафоре цветка в виде ромашки, то каждый лепесток - это путь, а середина - это цель или, если хотите, смысл. 
И все виды (или типы) этих путей каждый может идти по-разному, а точнее , мы там разные. 
Используем разные навыки и умения, ограничиваем себя разными "нельзя". Иногда даже пытаемся перепрыгивать с одного лепестками на другой.
Это часто происходит неосознанно. 
Я решила сделать эту группу с идеей "походить" и позамечать различные аспекты своего Я , черты, качества. 
Попробовать необычные для себя роли, поразмышлять рядом с другими, как и что удаётся, а что пока нет и почему. 
Уверена, что такое взаимодействие может натолкнуть на новые решения в жизни, помочь обнаружить другие способы поведения и увидеть более ясно, как мы организовываем себе ту жизнь, которую сейчас живем, и хотим ли продолжать так же. 
Группа будет проходить ОЧНО, 
на Подоле, 
по понедельникам
3 раза в месяц 19.00-22.00
Стоимость 800 грн.
Начало 27 сентября
(Запись в зачетку, пропуски оплачиваются)
Регистрация по предоплате
+38095 695 33 34 Дара
До встречи:)

Еще мероприятия по данной тематике: