+38 044 229 43 08
contact@kgu.org.ua

Програма ІІ ступеня «Професійне навчання гештальт-терапевтів і гештальт-консультантів» у Дніпрі.

Програма ІІ ступеня «Професійне навчання гештальт-терапевтів і гештальт-консультантів» у Дніпрі.
Тип:
Вторая ступень
Город: Днепр
Ведущий: Татьяна Конрад
Стоимость: еквівалент 130€(євро) за один модуль
Дата: 28.01.2022
Контакт: ???? 067 676 22 33 Марина (Viber, Telegram, Messenger)

Описание мероприятия

Дніпровська філія Київського Гештальт Університету оголошує набір у програму ІІ ступеня «Професійне навчання гештальт-терапевтів і гештальт-консультантів».
❗ Важливо! КГУ - - єдиний Тренінговий Центр в Україні з акредитацією Європейської Асоціації Гештальт Терапії (EAGT) та Європейської Асоціації Психотерапії (EAP) (kgu.org.ua).
Стартуватиме в Дніпрі, на прикінці січня 2022 року. 
☝ Якщо ви бажаєте поглибити свої знання й отримати всебічну професійну освіту у сфері гештальт-терапії, ласкаво просимо до захоплюючої «подорожі в гештальт» разом із нами!
☝ Запрошуємо тих, хто дійсно цікавиться цим підходом гуманістичної психотерапії, що нині стрімко розвивається, з його ідеями про свободу й відповідальність, про потреби й особисті кордони, про усвідомлення, як рухову силу змін і цінностей моменту «тут і зараз».
Програма дає можливість:
✔- глибоко й детально дослідити історію, теорію та філософію цього методу психотерапії;
✔- опанувати й відшліфувати до професійного рівня практичні навички гештальт-терапевта й консультанта. 
✔ Оволодіти терапевтичною позицією та по-справжньому розібратися в її специфіці;
✔- набути широкого дидактичного й методологічного бачення терапевтичного процесу в цілому, а також його окремих тем і складових;
✔- навчитися розбиратися у складних терапевтичних ситуаціях, спираючись на осмислення, феноменологію та теорію поля;
✔- детально розібратися у нюансах відносин клієнта й терапевта.
Програма повністю відповідає стандартам і вимогам Європейської Асоціації Психотерапії та Європейської Асоціації Гештальт Терапії. До неї входять вивчення теорії, напрацювання практичних навичок, терапія та супервізія студентів (групова й індивідуальна), проходження спеціалізації за обраним студентом напрямком.
❗ У ІІ рівні навчання можуть брати участь лише студенти, які пройшли І рівень. По закінченню програми, після виконання студентом сертифікаційних вимог, видаємо сертифікат гештальт-терапевта/гештальт-консультанта. Завдяки йому всі бажаючі зможуть отримати Європейський Сертифікат гештальт-терапевта та Європейський Сертифікат психотерапевта.
Тривалість програми: 5 років.
Кількість триденних циклів: 25 + індивідуальна сертифікація.
Частота зустрічей: 1 раз на 2,5 місяці.
Вартість: 130 євро
???? Зміст програми:
1. Визначення поняття гештальт-терапії.Історія виникнення і розвитку гештальт-терапії. Біографія засновників гештальт-терапії та її вплив на розвиток методу.
2. Історичні корені Гештальт-терапії. Методи і філософські підходи, які вплинули на розвиток даного підходу: психоаналіз, феноменологія, екзістенціалізм, гештальт-психологія, східні практики, психодрама.
3. Основні принципи гештальт-терапії: усвідомленість, актуальність, відповідальність. Головні поняття: контакт, кордон-контакт, творче пристосування і його види. Динамічна рівновага і холізм. Спонтанність та її роль в процесі творчого пристосування. Визначення потреб. Теорія поля.
4. Теорія SELF як аналог теорії особистості в інших психотерапевтичних підходах . SELF як процес організації контакту в полі організм-середовище. Режими функціонування SELF — Id, , Personality та Ego, особливості їх взаємодії і відмінність від структурних підходів. Порушення функціонування SELF.
5. Цикл контакту, його стадії і різновиди. Завдання стадій, прив’язка режимів SELF до метафори циклу контакту. Критика даної робочої метафори в постмодернистському гештальт-просторі.
6. Базові психічні процеси функціонування системи организм — навколишнє середовище (Опори, захисні механізми, модальності контакту) і способи роботи з ними. Визначення неврозу. Конфлуенція, інтроекція, проекція.
7. Продовження: дефлексия, ретрофлексія, профлексія, еготизм, девалідизація (ідеалізація). Їх прив’язка до метафори циклу контакту.
8. Асиміляційна триденка і супервізія.
9. Початок терапевтичного шляху. Перший контакт з потенційним клієнтом, телефонне інтерв’ю. Перша зустріч, укладення контракту, створення терапевтичного альянсу. Завдання терапії. Етичні вимоги і норми. Знайомство терапевта з Етичним Кодексом і його підписання. (http://kgu.org.ua/etika/)
10. Діалог як одна за базових складових методики роботи гештальт — терапевта. Парадоксальна теорія змін в гештальт-терапії.
11. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, класифікація. Посилення рухів (ампліфікація), робота з порожнім стільцем, обмін ролями, завершення незавершених ситуацій, діалог “частин” при внутрішньому конфлікті, робота з керованою фантазією. Принципи конструювання гештальт-експерименту, взаємозв»язок дослідження і експерименту. Творчість в гештальт-терапевтичних експериментах. Робота з полярностями.
12. Сором як соціальний феномен, способи організації взаємодії індивідума таспільнот, потреби належності та стабілізації відчуття гідності, поняття адекватного и токсичного сорому. Робота із соромом. Поняття підтримки і самопідтримки в індивідуальній і польовій парадигмі.
13. Асиміляційна триденка і супервізія.
14. Клієнт-терапевтичні та терапевт-клієнтські стосунки, їх відмінність, ресурси та обмеження.Перенос, контрперенос, актуальність теми в гештальтському співтоваристві, види, значення цих процесів в терапії. Контексти клієнт-терапевтичних стосунків. Особливості побудови довгострокових стосунків з клієнтами. Етапи психотерапевтичного процесу.
15. Поняття “психічного здоров’я” в різноманітних сучасних парадигмах - диференційнійнозологічній (DSM V), психодинамічній, гештальт-терапевтичній. Опис феноменології психотичного, межевогоі невротичного рівнів функіонування. Сучасні теорії розвитку та їх взаємозв’язок з розумінням дисфункціональних процесів. Психотипологічні стилі клієнтів та особливості роботи з ними.
16. Сни, їх функція, сучасні дослідження проблематики. Робота зі снами. Різноманітні підходи — Фрейд, Перлз, Фромм, сучасні варіанти.
17. Тілесні процеси, тілесні ресурси. Визначення психосоматики в гештальт — терапії і види роботи: ретрофлексія, метафора життя і екзістенціальне послання самому собі.
18. Характеристики групового процесу. Стадії формування групи, позиція ведучого і його інтервенції на кожній стадії. Групові ролі і їх зв’язок з особливостями психічного функціонування членів групи. Особливості роботи з групою в індивідуалістичному та польовому гештальт — підході.
19. Робота із залежностями. Причини формування залежності, етапи процесу. Види залежностей. Особливості біохімії різних видів хімічної залежності. Психологічні залежності — ігроманія, “любовна” залежність, сексуальна залежність. Обмеження гештальт-терапії в процесі роботи з залежностями.
20. Ассиміляційна триденка і супервізія.
21. Робота з системними процесами в гештальт-терапії. Робота з парою і сім»єю. Внесок різних напрямків — Минухін, Андольфі, школа Пало-Альто та ін. Інструментарій сімейного терапевта. Роль терапевта в терапії пари і сім’ї.
22. Робота з темами сексуальності. Цикл природнього сексуального досвіду, його відповідність циклуконтакта. Взаємозв’язок сексуальності і здорової агресивності. Функції і завдання сексуальності. Етапи становлення і диференціація чоловічої і жіночої сексуальності. Кількісні і якісні “флексії” сексуальності і методи роботи з ними. Поняття трансгендерності, трасвестизму, гомо- бі- і гетеросексуальності. Парафілії. Питання етики в роботі із темами сексуальності, особливості, пов’язані з еротичним переносом і контрпереносом.
23. Робота з втратою і горюванням. Робота з тяжкими переживаннями (самозвинувачення, лють, самосоромлення). Кризи — поняття, види, відмінність кризових інтервенцій, шляхи вирішення.
24. Робота з шоковою травмою і ПТСР: етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичної роботи. Відмінності роботи з даною проблематикою від класичного уявлення про гештальт-терапію.
25. Завершальна зустріч. Супервізія, попередня оцінка готовності до сертифікаційного екзамену. Знайомство з критеріями оцінювання в процесі сертифікації. Обговорення подальшого професійного розвитку гештальт-терапевта. Чи є життя після сертифікації?
Тренер програми:
???? Тетяна Конрад
Гешталь-терапевт, тренер, супервізор. Тренер навчальних груп у гештальт-підході І й ІІ ступеню. Провідна практичного курсу підготовки фахівців у роботі з травмою. Провідна практичного курсу підготовки фахівців у роботі з організаціями. HR, організаційний консультант, досвід роботи в організаціях з 1998 року. Практичний досвід у гештальт-терапії з 1997 року.
Засновник Дніпровької філії Київського Гештальт Університету
Освіта:
• Санкт- Петербурський інститут гештальту (СПиГ):
• Сертифікат гештальт-терапевта
• Сертифікат по оргконсультуванню та коучингу
• Програма підготовки обучаючих терапевтів (третя ступень)
EAGT:
• Норвежський інститут гештальту. Програма підготовки супервізорів EAGT .
• Комітет із прав людини.
• Програма підготовки тренерів по работі з травмой
Парижська школа гештальту (Франція)
Спеціалізації:
• Телесний підхід у Гештальті
• Робота з травмою в Гештальті
• Спецкурс «Робота з травмою в гарячій воді»
Підвищення кваліфікації:
• Манчестерський центр Гештальту (Великобританія). Пітер Філіппсон, « Робота із нарцисами», «Піщеві розлади», «Групові процеси», «Робота з сім’єю».
• Джанні Франчессеті (Італія), «Гештальт-терапія в роботі з депресивними переживаннями”
• Ізраільська коаліція травми. Сертифікат (CSPC and TCI — Israel Trauma Coalition)
• Чехія, програма підготовки тренерів для психологів МЧС.
"Гештальт став філософією мого життя. Це філософія усвідомленого вибору. Що я пропоную: дослідження, експеримент і пошук. Такий для мене шлях клієнта і терапевта. Це зустріч із собою і своїми ресурсами.
Це зміни, які стають вибором нового етапу життя"
???? Попередній запис обов'язковий!
Реєстрація в програму та питання:  ???? 067 676 22 33 Марина (Viber, Telegram, Messenger)

Еще мероприятия по данной тематике: