+38 044 229 43 08
contact@kgu.org.ua

II рiвень з Г. Кушнiром та В. Єрмошиною - "Проф. навчання гештальт-терапевтiв"

II рiвень з Г. Кушнiром та В. Єрмошиною - "Проф. навчання гештальт-терапевтiв"
Тип:
Вторая ступень
Город: Киев
Стоимость: уточнюйте по телефону
Дата: 24.12.2021
Контакт: Вікторія (098) 259-38-44

Описание мероприятия

Для кого наш другий рішень?
Для тих, кому гештальт цікавий як технічна основа практичної роботи з людьми в консультуванні, терапії, організаціях чи викладанні. 
Для тих, хто хотів би глибоко зрозуміти філософію методу. 
Для тих, кому цікаві техніки гештальту. 
Для тих, кому цікаво за допомогою гештальт-терапії поліпшити якість свого життя. 
Програма навчання гештальт-терапії
 
Ця програма спрямована на професійну підготовку кваліфікованих фахівців в гештальт підході: психологів-консультантів, психотерапевтів і фахівців, які використовують філософію і методи гештальт-терапії в освіті і роботі з організаціями.
Особливості програми:
• гармонійне поєднання класичних підходів і авторських розробок;
• експерименти і вправи, підходи і методи, використовувані в різних школах і підходах гештальт-терапії, напрацьовані вітчизняними і зарубіжними гештальт-терапевтами;
• ведучий програми - терапевт-практик, з 20 річним досвідом роботи з клієнтами і 15 річним досвідом викладання гештальт-терапії в освітніх програмах України та Росії. 
Тривалість програми 5 років
Кількість триденних циклів - 25 +
індивідуальна сертифікація.
Програма повністю відповідає стандарту і вимогам Європейської Асоціації Гештальт-терапії і Європейської Асоціації Психотерапії
По закінченню програми і виконання сертифікаційних вимог видається сертифікат. 
Навчання в програмі дасть теоретичну підготовку і можливість освоїти практичні навички роботи з людьми. Програму ведуть і курирують основні провідні тренери, а також в програму будуть запрошуватися інші висококваліфіковані тренера для отримання учасниками більш широкого уявлення і багатого досвіду.
 
 
Ведучий групи:
Георгій Кушнір - психотерапевт, тренер освітніх програм і сертифікуючий тренер (КДУ, МІГІП), супервізор, лікар-психіатр, сертифікований гештальт-терапевт (сертифікат МІГІП № 3266-ЧГ1) і псіходрамотерапевт (сертифікат МІГІП №1921-КП1), програми підвищення кваліфікації ГАТЛА (США) і Норвезького гештальт-інституту. Досвід практичної індивідуальної і групової роботи - більше 20 років, досвід викладання гештальт-терапії - понад 15 років.
Динамічний тренер:
Єрмошина Вікторія - сертифікований ЕАГТ психотерапевт, психолог, тренер освітніх програм першого ступеня, асистент освітніх програм другого ступеня. 
Програми підвищення кваліфікації ГАТЛА (США).
Досвід практичної роботи в гештальт-терапії - 12 років.
----------------------------------
Для тех, кому гештальт интересен как техническая основа практической работы с людьми в консультировании, терапии, организациях, преподавании
Для тех кто хотел бы глубоко понять философию метода
Для тех, кому интересны техники гештальта
Для тех, кому интересно с помощью гештальт-терапии улучшить качество своей жизни
Программа обучения гештальт-терапии
Начало программы - 
Эта программа направлена на профессиональную подготовку квалифицированных специалистов в гештальт подходе: психологов-консультантов, психотерапевтов и специалистов, использующих философию и методы гештальт-терапии в образовании и работе с организациями.
Особенности программы:
• гармоничное сочетание классических подходов и авторских разработок
• эксперименты и упражнения, подходы и методы, используемые в различных школах и подходах гештальт-терапии, наработанные отечественными и зарубежными гештальт-терапевтами
• ведущий программы - терапевт-практик, с 20 летним опытом работы с клиентами и 15 летним опытом преподавания гештальт-терапии в образовательных программах Украины и России
Продолжительность программы 4,5 года. 
Количество трёхдневных циклов - 25 + индивидуальная сертификация. 
Программа полностью соответствует стандартом и требованиям Европейской Ассоциации Гештальт-терапии и Европейской Ассоциации Психотерапии
По окончанию программы и выполнению сертификационных требований выдаётся сертификат 
Обучение в программе даст теоретическую подготовку и возможность освоить практические навыки работы с людьми. Программу ведут и курируют основные ведущие, а также в программу будут приглашаться другие высококвалифицированные тренера для получения участниками более широкого представления и богатого опыта.
 
Ведущий группы:
Георгий Кушнир - психотерапевт, тренер образовательных программ и сертифицирующий тренер (КГУ, МИГИП), супервизор, врач-психиатр, сертифицированный гештальт-терапевт (сертификат МИГИП № 3266-ЧГ1) и психодрамотерапевт (сертификат МИГИП №1921-КП1), программы повышения квалификации ГАТЛА (США) и Норвежского гештальт-института, опыт практической индивидуальной и групповой работы – 20 лет, опыт преподавания гештальт-терапии - более 15 лет.
 
Динамический тренер - 
Ермошина Виктория - сертифицированный ЕАГТ психотерапевт, психолог, тренер образовательных программ первой ступени, ассистент образовательных программ второй ступени. Программы повышения квалификации ГАТЛА (США).
Опыт практической работы в гештальт-терапии - 12 лет.
Контакты: 
Виктория (098) 259-38-44

Еще мероприятия по данной тематике: