+38 044 229 43 08
contact@kgu.org.ua

I ступень с А. Демченко - "Обучение Гештальт-терапии"

I ступень с А. Демченко - "Обучение Гештальт-терапии"
Тип:
Первая ступень
Город: Киев
Стоимость: 2600 грн за один дводенний семінар
Дата: 22.01.2022
Контакт: Viber/ telegram 067 772 20 22- Олександра

Описание мероприятия

Програма І рівня – першій крок до опанування профессією гештальт-терапевта, проходіть у вігляді учбово-терапевтичной групи. Призначена для студентів-психологів, практикуючих фахівців та тих, хто цікавиться психологією.
У процесі програми учасники ознайомляться з теоретичними основами гештальт-терапії та отримають клієнтський досвід.
Принципово важливим у навчанні гештальт-терапії є вивчення теорії на основі особистого досвіду, тому програма наповнена груповими та індивідуальними вправами, індивідуальними сесіями з тренером у присутності інших учасників. Така структура дає можливість кожному учаснику розібратися зі своїми особистісними труднощами та проблемами у відносинах, спробувати різні техніки, які застосовуються в гештальті: малювальні, тілесні, драматичні, роботу зі снами та почати використовувати елементи гештальт-підходу у практиці та власному житті.
По закінченню першого ступеня ви зрозумієте підходить вам метод, чи бажаєте рухатись далі в гештальт-терапію.
Теми та навички, що ви засвоїте:
????Усвідомлення, як інструмент терапевтичних змін.
????Потреби та бажання – як розпізнавати та усвидомленно обирати чи задовольняти їх, не відкладая, не уникая зі страху, сорому або в угоду іншим потребам.
????Емоції та почуття – для чого потрібні та як з ними обходитись. Як усвидомленно та екологічно виражать різні емоції та почуття.
????Контакт. Як встановлювать та підтримувать контакт з іншими людьми.
???? Різні форми сприйняття і опису реальності. Як уточнювати, прояснювати в діалозі сенс різних послань.
????Конфлікти і способи їх врегулювання. Як бути собою та бути з іншим, прямо та ясно виражать свою позицію та бачити позицию партнера.
???? Відповідальність, її форми і порушення балансу.
 
Програма сертифікована стандартами Європейської Асоціації Гештальт-терапії.
Видається сертифікат про закінчення I-го рівня від Київського Гештальт Університету, що дає можливість розпочати навчання на 2му рівні - «Професійне навчання Гештальт-терапевтів і Гештальт-консультантів»
Дати:
22-23.01.22
26-27.02
16-17.04
28-29.05
25-26.06
23-24.07
27-28.08
1-2.10
5-6.11
старт програми: 21 січня 2022 года
9 дводенних учбово-терапевтичних семінарів (общий курс 150 часов) субота, неділя с 10.00 до 18.00.
2600 грн за один дводенний семінар м. Київ, вул. Деміївська 13  
Тренер: ОЛЕКСАНДРА ДЕМЧЕНКО - психолог, сертифікований та акредитований гештальт-терапевт КГУ, bodymind практик, спеціалізації- робота з темами сексуальности и перинатальной тематикой, робота із сім’єю та парою, сказкотерапія жизттєвих сценаріів, тренер КГУ та ведуча терапевтичних груп.
Viber/ telegram 067 772 20 22- Олександра
_________________________
I ступень с Александрой Демченко «Основы гештальт-терапии» Программа 1 ступени – это первый шаг к овладению профессией гештальт-терапевта, проходит в виде учебно-терапевтической группы.
Программа предназначена для студентов-психологов, практикующих специалистов, и тех, кто интересуется психологией.
В процессе программы участники познакомятся с теоретическими основами гештальт-терапии и получат клиентский опыт.
Принципиально важным в обучении гештальт-терапии является изучение теории на основе личного опыта, поэтому программа наполнена групповыми и индивидуальными упражнениями, индивидуальными сессиями с тренером в присутствии других участников. Такая структура даст возможность каждому участнику разобраться со своими личностными трудностями и проблемами в отношениях, попробовать различные техники, применяемые в гештальте: рисуночные, телесные, драматические, работу со снами и начать использовать элементы гештальт-подхода в практике и собственной жизни.
По окончанию программы вы понимаете подходит ли вам метод и хотите ли дальше двигаться в гештальт-терапию.
Темы и навыки, которые вы освоите:
????Осознавание как инструмент терапевтических изменений.
????Потребности и желания. Как распознавать свои истинные потребности и осознанно выбирать удовлетворять их, не откладывая, не избегая из страха, стыда или в угоду другим потребностям.
????Эмоции и чувства – для чего нужны и как с ними обходиться. Как осознавать и экологично выражать различные эмоции и чувства.
????Контакт. Как устанавливать и поддерживать контакт с другим человеком
????Разные формы восприятия и описания реальности. Как уточнять, прояснять в диалоге смысл различных посланий.
????Конфликты и способы их урегулирования. Как быть собой и быть с другими, прямо и ясно выражать свою позицию и при этом видеть позицию партнёра.
????Ответственность, ее формы и нарушения баланса.
По окончании программы выдается сертификат I-й ступени Киевского Гештальт Университета, который позволяет продолжить обучение на II-й ступени профессиональной подготовки гештальт-терапевтов и консультантов.
тренер: АЛЕКСАНДРА ДЕМЧЕНКО - психолог, сертифицированный и аккредитованный гештальт-терапевт КГУ, bodymind практик, специализации работа с темами сексуальности и перинатальной тематикой, работа с семьей и парой, сказкотерапия жизненных сценариев, тренер КГУ и ведущая терапевтических групп.

Еще мероприятия по данной тематике: