ІI рівень навчання Гештальт-терапії з Н. Заболотною
 
Дата
 
Місто
Online
 
Вартість
Еквівалент в грн ~ 160€
 
Тип
2 рівень
 
Для питань та консультації:

+38 (095) 695-33-34  Дара

+38 (050) 357-65-16  Наталія

Якщо ви маєте бажання зробити психотерапію своєю професією і прагнете стати професійним гештальт-терапевтом, вам цікаве детальне вивчення гештальт-підходу, ви помічаєте, як усвідомлення життєвих процесів підвищує вашу якість життя, а також закінчили 1 рівень навчання гештальт-терапії – ви маєте можливість продовжити навчання на 2 рівні програми Київського Гештальт Університету.

*Група буде проходити онлайн до завершення воєнного стану в Україні. Після завершення воєнного стану група буде проводитись очно в м. Києві.

«Професійне навчання Гештальт-терапевтів та Гештальт-консультантів» – ця програма призначена для людей, які бажають здобути професійну освіту в галузі гештальт-терапії. Ми запрошуємо тих, кому цікавий один з підходів гуманістичної психотерапії – гештальт з його ідеями про свободу і відповідальність, потреби і межі, усвідомлення та цінності моменту.

 

Програма дає можливість:

– Глибоко та детально вивчити історію, теорію та філософію даного методу психотерапії.
– Освоїти та відточити до професійного рівня практичні навички гештальт-терапевта та консультанта, опанувати терапевтичну позицію та розібратися в її специфіці.
– Отримати широке дидактичне та методологічне бачення терапевтичного процесу в цілому, а також окремих його тем та складових.
– Вміти розумітися на складних терапевтичних ситуаціях, спираючись на усвідомлення, феноменологію та теорію поля
– Розібратися в тонкощах відносин клієнта та терапевта.

 

Програма повністю відповідає стандартам та вимогам Європейської Асоціації Психотерапії та Європейської Асоціації Гештальт Терапії. До неї входять вивчення теорії, відпрацювання практичних навичок, терапія та супервізія студентів (як групова, так і індивідуальна), проходження спеціалізації у обраній області.

На навчання II рівня зараховуються студенти після рекомендації тренера 1 рівня.
Після закінчення програми, після виконання студентом сертифікаційних вимог, видається сертифікат гештальт-терапевта/гештальт-консультанта. Охочі за його допомогою зможуть отримати Європейський сертифікат гештальт-терапевта за процедурою “Direct Award”

Зміст програми:

1. Визначення поняття гештальт-терапії.Історія виникнення і розвитку гештальт-терапії. Біографія засновників гештальт-терапії та її вплив на розвиток методу.

2. Історичні корені Гештальт-терапії. Методи і філософські підходи, які вплинули на розвиток даного підходу: психоаналіз, феноменологія, екзістенціалізм, гештальт-психологія, східні практики, психодрама.

3. Основні принципи гештальт-терапії: усвідомленість, актуальність, відповідальність. Головні поняття: контакт, кордон-контакт, творче пристосування і його види. Динамічна рівновага і холізм. Спонтанність та її роль в процесі творчого пристосування. Визначення потреб. Теорія поля.

4. Теорія SELF як аналог теорії особистості в інших психотерапевтичних підходах . SELF як процес організації контакту в полі організм-середовище. Режими функціонування SELF — Id, , Personality та Ego, особливості їх взаємодії і відмінність від структурних підходів. Порушення функціонування SELF.

5. Цикл контакту, його стадії і різновиди. Завдання стадій, прив’язка режимів SELF до метафори циклу контакту. Критика даної робочої метафори в постмодернистському гештальт-просторі.

6. Базові психічні процеси функціонування системи организм — навколишнє середовище (Опори, захисні механізми, модальності контакту) і способи роботи з ними. Визначення неврозу. Конфлуенція, інтроекція, проекція.

7. Продовження: дефлексия, ретрофлексія, профлексія, еготизм, девалідизація (ідеалізація). Їх прив’язка до метафори циклу контакту.

8. Асиміляційна триденка і супервізія.

9. Початок терапевтичного шляху. Перший контакт з потенційним клієнтом, телефонне інтерв’ю. Перша зустріч, укладення контракту, створення терапевтичного альянсу. Завдання терапії. Етичні вимоги і норми. Знайомство терапевта з Етичним Кодексом і його підписання. (http://kgu.org.ua/etika/)

10. Діалог як одна за базових складових методики роботи гештальт — терапевта. Парадоксальна теорія змін в гештальт-терапії.

11. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, класифікація. Посилення рухів (ампліфікація), робота з порожнім стільцем, обмін ролями, завершення незавершених ситуацій, діалог “частин” при внутрішньому конфлікті, робота з керованою фантазією. Принципи конструювання гештальт-експерименту, взаємозв»язок дослідження і експерименту. Творчість в гештальт-терапевтичних експериментах. Робота з полярностями.

12. Сором як соціальний феномен, способи організації взаємодії індивідума таспільнот, потреби належності та стабілізації відчуття гідності, поняття адекватного и токсичного сорому. Робота із соромом. Поняття підтримки і самопідтримки в індивідуальній і польовій парадигмі.

13. Асиміляційна триденка і супервізія.

14. Клієнт-терапевтичні та терапевт-клієнтські стосунки, їх відмінність, ресурси та обмеження.Перенос, контрперенос, актуальність теми в гештальтському співтоваристві, види, значення цих процесів в терапії. Контексти клієнт-терапевтичних стосунків. Особливості побудови довгострокових стосунків з клієнтами. Етапи психотерапевтичного процесу.

15. Поняття “психічного здоров’я” в різноманітних сучасних парадигмах – диференційнійнозологічній (DSM V), психодинамічній, гештальт-терапевтичній. Опис феноменології психотичного, межевогоі невротичного рівнів функіонування. Сучасні теорії розвитку та їх взаємозв’язок з розумінням дисфункціональних процесів. Психотипологічні стилі клієнтів та особливості роботи з ними.

16. Сни, їх функція, сучасні дослідження проблематики. Робота зі снами. Різноманітні підходи — Фрейд, Перлз, Фромм, сучасні варіанти.

17. Тілесні процеси, тілесні ресурси. Визначення психосоматики в гештальт — терапії і види роботи: ретрофлексія, метафора життя і екзістенціальне послання самому собі.

18. Характеристики групового процесу. Стадії формування групи, позиція ведучого і його інтервенції на кожній стадії. Групові ролі і їх зв’язок з особливостями психічного функціонування членів групи. Особливості роботи з групою в індивідуалістичному та польовому гештальт — підході.

19. Робота із залежностями. Причини формування залежності, етапи процесу. Види залежностей. Особливості біохімії різних видів хімічної залежності. Психологічні залежності — ігроманія, “любовна” залежність, сексуальна залежність. Обмеження гештальт-терапії в процесі роботи з залежностями.

20. Ассиміляційна триденка і супервізія.

21. Робота з системними процесами в гештальт-терапії. Робота з парою і сім»єю. Внесок різних напрямків — Минухін, Андольфі, школа Пало-Альто та ін. Інструментарій сімейного терапевта. Роль терапевта в терапії пари і сім’ї.

22. Робота з темами сексуальності. Цикл природнього сексуального досвіду, його відповідність циклуконтакта. Взаємозв’язок сексуальності і здорової агресивності. Функції і завдання сексуальності. Етапи становлення і диференціація чоловічої і жіночої сексуальності. Кількісні і якісні “флексії” сексуальності і методи роботи з ними. Поняття трансгендерності, трасвестизму, гомо- бі- і гетеросексуальності. Парафілії. Питання етики в роботі із темами сексуальності, особливості, пов’язані з еротичним переносом і контрпереносом.

23. Робота з втратою і горюванням. Робота з тяжкими переживаннями (самозвинувачення, лють, самосоромлення). Кризи — поняття, види, відмінність кризових інтервенцій, шляхи вирішення.

24. Робота з шоковою травмою і ПТСР: етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичної роботи. Відмінності роботи з даною проблематикою від класичного уявлення про гештальт-терапію.

25. Завершальна зустріч. Супервізія, попередня оцінка готовності до сертифікаційного екзамену. Знайомство з критеріями оцінювання в процесі сертифікації. Обговорення подальшого професійного розвитку гештальт-терапевта. Чи є життя після сертифікації?

Тривалість програми – 5 років.
Кількість триденних циклів – 25 + індивідуальна сертифікація.

Програма повністю відповідає стандартам та вимогам Європейської Асоціації Гештальт-терапії та Європейської Асоціації Психотерапії

Після закінчення програми та виконання сертифікаційних вимог видається сертифікат ЄАГТ.

Навчання у програмі дасть теоретичну підготовку та можливість освоїти практичні навички роботи з людьми. Програму ведуть та курирують основні ведучі, а також у програму запрошено інших висококваліфікованих тренерів для отримання учасниками ширшого представлення та багатого досвіду.

Дати

№1 – 17-19.02.2023
№2 – 21-23 квітня 2023 року,
№3 – 9-11 червня 2023 року,
№4 – 29 вересня – 1 жовтня 2023 року,
№5 – 24 – 26 листопада 2023 року

Тренер – Заболотна Наталія Леонідівна:
психолог, гештальт-практик, член Української Спілки Психотерапевтів, член Всеукраїнської Арт-терапевтичної асоціації, тренер Київського Гештальт Університету, ведуча освітніх та психотерапевтичних груп особистісного зростання, ведуча спеціалізацій у гештальт подході з 1995 року, спеціалізація роботи з дітьми та сім’єю, психосоматичними захворюваннями, психологічною травмою, емоційним та професійним вигорянням.

Асистент тренера Шадура Дара – Медичний психолог, Сертифікований та акредитований гештальт-терапевт, супервізор, тренер КГУ.

 

Спеціалізації:

  • Робота із психопатологіями
  • Робота із різними видами травм
  • Робота із сім’єю та дітьми;
  • Робота з темами сексуальності.
  • Ведуча психотерапевтичних груп та турів у Мексику та Латинську Америку
  • Індивідуальна практика з 2013 року

Інші навчальні заходи

Тетяна Момот
Дбайливо до себе
Щотижневі зустрічі по середах з 18:00 до 21:00 з 30-хвилинною перервою. Zoom конференції. Починаємо 8 березня 2023 […]
Online
Філіп Браунелл
Гештальт-терапія залежностей та самолікування
Вперше в Україні!   Міжнародний проект «Гештальт-терапія залежностей та самолікування» Програма курсу розроблена Ф […]
Online
Марина Сорокіна
Навчально-терапевтична програма I-рівня підготовки гештал...
Програма для тих, кому цікаво зрозуміти як працює гештальт-терапія, дізнатися нове про себе, про свої способи взає […]
Online