Гештальт підхід у роботі з організаціями
 
Дата
 
Місто
Online
 
Вартість
5000 грн
 
Тип
Спеціалізації
 
Для питань та консультації:

+38(099) 209-60-19 Мушенок Марина

 

Група буде проходити онлайн до завершення воєнного стану в Україні. Після завершення воєнного стану група буде проводитись очно в м. Києві.

Ця унікальна програма складається з 8 методичних тренінгів, спрямованих на навчання в галузі організаційного консалтингу у гештальт-підході.
Учасникам будуть надані спеціальні знання, технології та інструменти у галузі діагностики та консультування організації, навчання її персоналу.
Блоки навчання будуть також спрямовані на формування навичок проведення бізнес-тренінгів за темами, що найбільш попитні з боку бізнесу (продажу, переговорів, управління конфліктами, оперативного менеджменту тощо).
Унікальність цієї програми полягає у тому, що вона проходить у стилі практичних майстер-класів. Кожен учасник, починаючи з третього модуля “Методика ведення бізнес тренінгу”, отримує тренерський досвід, а саме проводить шматочки тренінгу під супервізією. Також учасники формують навички консультування, розбираючи справжні кейси організацій.

 

Теми методичних циклів:

1. Гештальт підхід у роботі з організацією.

Організація як цілісна система. Основні напрямки гештальт-підходу в роботі з організаціями. Базові концепти і принципи Гештальта в роботі з компаніями. Організація як цілісна система. Функції організації. Життєвий цикл організації. Її цінності, стереотипи діяльності. Хвороби зростання або організаційні патології. Методи роботи з організацією: діагностика, тренінги (навчання або розвиток), організаційні сесії, коучинг. Роль бізнес-тренера і організаційного консультанта. Види інтервенції на рівні «цілої організації».

 

2.Діагностика організації.

Методологія діагностики організації в гештальт – підході. Формування запиту. Побудова відносин із замовником. Особливості діагностики та застосування її різних видів. Роль бізнес-тренера і організаційного консультанта. Види інтервенції на рівні «цілої організації».

 

3.Методика проведення бізнес-тренінгу в гештальт-підході.

Методи визначення потреб у навчанні. Короткострокові і довгострокові цілі навчання. Методика побудови програми бізнес-тренінгу. Закономірності, структура і логіка подачі матеріалу в групі. Управління груповою динамікою в бізнес-тренінгу. Методи роботи з агресивною і невмотивованою групою (учасником). Методичні засоби в бізнес-тренінгу (групові дискусії, мозковий штурм, рольова гра, модерація, аналіз кейсів, психогімнастика). Техніки і прийоми роботи з досвідом учасників у тренінгу.

 

4. Ведення організаційних сесій.

Відмінність організаційних і стратегічних сесій від навчання. Особливості спільної роботи з топ менеджментом над розробкою бізнес процесів, організаційної структури, корпоративної культури, місією і цінностями організації. А також знаходження оптимальної стратегії розвитку організації, з огляду на особливості ринку і внутрішній потенціал компанії. Інструменти роботи в організаційній сесії. Роль ведучого. Відмінність від тренерської позиції в навчанні.

 

5. Тренінг продажу. Методика і особливості проведення тренінгу продажу.

Цикл продажу в гештальт-підході. Етапи продажу, особливості контакту на кожному з етапів. Особливості стадії орієнтації. З’ясування потреб і можливостей клієнтів. Типологія покупців на кордоні контакту. Методичні інструменти досягнення цілей у тренінгу продажу.

 

6. Управління конфліктами та ведення переговорів. Стрессменеджмент.

Методичні підходи в проведенні тренінгу переговорів. Сучасні переговорні технології. Етапи переговорів. Стилі ведення переговорів. Особистісні особливості учасника переговорів. Поведінка в складних ситуаціях. Протистояння агресії і маніпуляціям. Методика і особливості проведення тренінгу з управління конфліктами. Типи конфліктів в організації, стилі вирішення конфліктів. Стрессменеджмент, як основний інструмент роботи з надмірними навантаженнями на робочому місці, основні причини, що викликають стресовий стан, способи профілактики і подолання синдрому «професійного згоряння».

 

7. Ефективний менеджмент.

Цикл керування: постановка завдання, організація діяльності (розподіл ресурсів і відповідальності), контроль виконання (попередній, поточний, по результату). Закони та техніки постановки завдань. Ситуаційне керування. Специфіка постановки завдань для різних типів співробітників (в залежності від рівня робочої зрілості). Види контролю виконання завдання. Ефективна критика і похвала. Ефективне планування в роботі керівника. Ключові сфери відповідальності керівника. Делегування завдань. Успішне делегування. Правила і принципи делегування.

 

8. Коучинг.

Коучинг, його види та специфіка роботи гештальт-коуча (зокрема екзистенціальний коучинг). Різні моделі організаційного консультування і позиції гештальт-консультанта.

 

Тренери: Софіна Лариса – гештальттерапевт, керівник спеціалізації «Гештальт підхід у роботі з організаціями», бізнес-тренер та тренер з особистісного зростання, 13 років досвіду роботи з організаціями.

Фризюк Михайло – бізнес-тренер, коуч, гештальт-терапевт, тренер освітніх програм Київського Гештальт Університету. Спеціалізація в галузі корпоративного навчання, 15-річний досвід роботи у сфері навчання та розвитку персоналу.

Шубертій Наталія – гештальт-терапевт, тренер освітніх програм КГУ, старший партнер та керівник тренінгового департаменту консалтингової компанії «in2effect», спеціаліст у галузі управлінського консалтингу та навчання персоналу.

Інші навчальні заходи

Олена Васильєва
Набір до навчально-терапевтичної групи програми 1-го рів...
Ця програма спрямована на якісну підготовку фахівців в гештальт підході: психологів-консультантів, психотерапевтів […]
Online
Олена Колобовнікова
Казкотерапія у гештальт-підході
Відкрито набір на спеціалізацію «Казкотерапія у гештальт-підході». Програма курсу підходить як студентам 2-го ступ […]
Online
Ілона Руденко
Довгострокова терапевтична група
Динамічна терапевтична довгострокова група для тих, хто хоче: - отримати новий досвід взаємодії, комунікації підт […]
Online