11-13.12.2020 — ІI ступень с Н. Заболотной (ассистент Н. Пономарева) — «Профессиональное обучение гештальт-терапии»

«Профессиональное обучение Гештальт-терапевтов и Гештальт-консультантов»
(обучающая программа ІI ступени по гештальт-терапии)

Программа предназначена для людей, желающих получить всестороннее профессиональное образование в области гештальт-терапии. Мы приглашаем тех, кому интересен один из самых динамично развивающихся подходов гуманистической психотерапии – гештальт с его идеями о свободе и ответственности, потребностях и границах, осознавании и ценности настоящего момента.

Программа дает возможность:
- Глубоко и детально изучить историю, теорию и философию данного метода психотерапии
- Освоить и отточить до профессионального уровня практические навыки гештальт-терапевта и консультанта, овладеть терапевтической позицией и по-настоящему разобраться в ее специфике
- Получить широкое дидактическое и методологическое видение терапевтического процесса в целом, а также отдельных его тем и составляющих
- Уметь разбираться в сложных терапевтических ситуациях, опираясь на осознавание, феноменологию и теорию поля
- Разобраться в тонкостях отношений клиента и терапевта и их различных вариантах

Программа полностью соответствует стандартам и требованиям Европейской Ассоциации Психотерапии и Европейской Ассоциации Гештальт Терапии. В нее входят изучение теории, отработка практических навыков, терапия и супервизия обучающихся (как групповая, так и индивидуальная), прохождение специализации в выбранной студентом области. Во II ступени могут принимать участие только студенты, прошедшие I ступень. По окончании программы, при выполнении студентом сертификационных требований, выдается сертификат гештальт-терапевта/гештальт-консультанта. Желающие с его помощью смогут получить Европейский сертификат гештальт-терапевта.

Продолжительность программы: 5 лет.
Количество трехдневных циклов: 25 + индивидуальная сертификация.

Содержание программы:
1. Визначення поняття гештальт-терапії.Історія виникнення і розвитку гештальт-терапії. Біографія засновників гештальт-терапії та її вплив на розвиток методу.
2. Історичні корені Гештальт-терапії. Методи і філософські підходи, які вплинули на розвиток даного підходу: психоаналіз, феноменологія, екзістенціалізм, гештальт-психологія, східні практики, психодрама.
3. Основні принципи гештальт-терапії: усвідомленість, актуальність, відповідальність. Головні поняття: контакт, кордон-контакт, творче пристосування і його види. Динамічна рівновага і холізм. Спонтанність та її роль в процесі творчого пристосування. Визначення потреб. Теорія поля.
4. Теорія SELF як аналог теорії особистості в інших психотерапевтичних підходах . SELF як процес організації контакту в полі організм-середовище. Режими функціонування SELF — Id, , Personality та Ego, особливості їх взаємодії і відмінність від структурних підходів. Порушення функціонування SELF.
5. Цикл контакту, його стадії і різновиди. Завдання стадій, прив’язка режимів SELF до метафори циклу контакту. Критика даної робочої метафори в постмодернистському гештальт-просторі.
6. Базові психічні процеси функціонування системи организм — навколишнє середовище (Опори, захисні механізми, модальності контакту) і способи роботи з ними. Визначення неврозу. Конфлуенція, інтроекція, проекція.
7. Продовження: дефлексия, ретрофлексія, профлексія, еготизм, девалідизація (ідеалізація). Їх прив’язка до метафори циклу контакту.
8. Асиміляційна триденка і супервізія.
9. Початок терапевтичного шляху. Перший контакт з потенційним клієнтом, телефонне інтерв’ю. Перша зустріч, укладення контракту, створення терапевтичного альянсу. Завдання терапії. Етичні вимоги і норми. Знайомство терапевта з Етичним Кодексом і його підписання. (http://kgu.org.ua/etika/)
10. Діалог як одна за базових складових методики роботи гештальт — терапевта. Парадоксальна теорія змін в гештальт-терапії.
11. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, класифікація. Посилення рухів (ампліфікація), робота з порожнім стільцем, обмін ролями, завершення незавершених ситуацій, діалог “частин” при внутрішньому конфлікті, робота з керованою фантазією. Принципи конструювання гештальт-експерименту, взаємозв»язок дослідження і експерименту. Творчість в гештальт-терапевтичних експериментах. Робота з полярностями.
12. Сором як соціальний феномен, способи організації взаємодії індивідума таспільнот, потреби належності та стабілізації відчуття гідності, поняття адекватного и токсичного сорому. Робота із соромом. Поняття підтримки і самопідтримки в індивідуальній і польовій парадигмі.
13. Асиміляційна триденка і супервізія.
14. Клієнт-терапевтичні та терапевт-клієнтські стосунки, їх відмінність, ресурси та обмеження.Перенос, контрперенос, актуальність теми в гештальтському співтоваристві, види, значення цих процесів в терапії. Контексти клієнт-терапевтичних стосунків. Особливості побудови довгострокових стосунків з клієнтами. Етапи психотерапевтичного процесу.
15. Поняття “психічного здоров’я” в різноманітних сучасних парадигмах — диференційнійнозологічній (DSM V), психодинамічній, гештальт-терапевтичній. Опис феноменології психотичного, межевогоі невротичного рівнів функіонування. Сучасні теорії розвитку та їх взаємозв’язок з розумінням дисфункціональних процесів. Психотипологічні стилі клієнтів та особливості роботи з ними.
16. Сни, їх функція, сучасні дослідження проблематики. Робота зі снами. Різноманітні підходи — Фрейд, Перлз, Фромм, сучасні варіанти.
17. Тілесні процеси, тілесні ресурси. Визначення психосоматики в гештальт — терапії і види роботи: ретрофлексія, метафора життя і екзістенціальне послання самому собі.
18. Характеристики групового процесу. Стадії формування групи, позиція ведучого і його інтервенції на кожній стадії. Групові ролі і їх зв’язок з особливостями психічного функціонування членів групи. Особливості роботи з групою в індивідуалістичному та польовому гештальт — підході.
19. Робота із залежностями. Причини формування залежності, етапи процесу. Види залежностей. Особливості біохімії різних видів хімічної залежності. Психологічні залежності — ігроманія, “любовна” залежність, сексуальна залежність. Обмеження гештальт-терапії в процесі роботи з залежностями.
20. Ассиміляційна триденка і супервізія.
21. Робота з системними процесами в гештальт-терапії. Робота з парою і сім»єю. Внесок різних напрямків — Минухін, Андольфі, школа Пало-Альто та ін. Інструментарій сімейного терапевта. Роль терапевта в терапії пари і сім’ї.
22. Робота з темами сексуальності. Цикл природнього сексуального досвіду, його відповідність циклуконтакта. Взаємозв’язок сексуальності і здорової агресивності. Функції і завдання сексуальності. Етапи становлення і диференціація чоловічої і жіночої сексуальності. Кількісні і якісні “флексії” сексуальності і методи роботи з ними. Поняття трансгендерності, трасвестизму, гомо- бі- і гетеросексуальності. Парафілії. Питання етики в роботі із темами сексуальності, особливості, пов’язані з еротичним переносом і контрпереносом.
23. Робота з втратою і горюванням. Робота з тяжкими переживаннями (самозвинувачення, лють, самосоромлення). Кризи — поняття, види, відмінність кризових інтервенцій, шляхи вирішення.
24. Робота з шоковою травмою і ПТСР: етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичної роботи. Відмінності роботи з даною проблематикою від класичного уявлення про гештальт-терапію.
25. Завершальна зустріч. Супервізія, попередня оцінка готовності до сертифікаційного екзамену. Знайомство з критеріями оцінювання в процесі сертифікації. Обговорення подальшого професійного розвитку гештальт-терапевта. Чи є життя після сертифікації?

Старт программы — 11-13 декабря.

График работы на 2121 год:
12-14 марта
21-23 мая
30 июля — 1 августа
1-3 октября
3-5 декабря

Основной тренер — Наталия Заболотная
Ассистент — Наталия Пономарева

Регистрация в программу:
Наталия Пономарева 095-514-21-80, Natalka4321@ukr.net
Наталья Заболотная 050-357-65-16, Zabolotna.natali@gmail.com

7.09.2020 — Онлайн группа «Достигая друг друга»

Мы очень про свободу, но Жизнь вносит коррективы. Сегодня мы живем с ограничениями передвижений, встреч, привычных активностей. Отношения встали на место результата, а процесс на место планов. Только телесность остаётся своем месте. ...


19-20.10.2020 — Специализация «Особенности работы с детьми и семьей в Гештальт-подходе»

Специализация "Особенности работы с детьми и семьей в Гештальт-подходе" рассчитана на психологов, психотерапевтов различных школ и направлений, педагогов, воспитателей, наставников, а также слушателей и студентов профильных ВУЗов. ...


11-13.12.2020 — ІI ступень с Н. Заболотной (ассистент Н. Пономарева) — «Профессиональное обучение гештальт-терапии»

«Профессиональное обучение Гештальт-терапевтов и Гештальт-консультантов»(обучающая программа ІI ступени по гештальт-терапии)Программа предназначена для людей, желающих получить всестороннее профессиональное образование в области ...


25-27.09.2020 — І ступень с Н. Заболотной (ассистент Д. Шадура) — «Обучение Гештальт-терапии»

Профессиональное обучение гештальт-терапии с Н. Заболотной. Начало программы 25 -27 сентября 2020 года - 1 ступень "Основы гештальт-терапии: теория и практика"Приглашаем в Программу обучения гештальт-терапии Киевского Гештальт ...